ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA WYNAJEM ŚWIETLIC

AKTUALNOŚCI ⁄ ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA WYNAJEM ŚWIETLIC

W dniu 19 września 2019 roku Zarządeniem Wójta Gminy Kłodzko nr 262/2019 uległy zmianie stawki opłat za wynajem sal w świetlicach wiejskich i domach ludowych na terenie Gminy Kłodzko. 

Zarządzenie