WAKACJE 2020
Najbliższe imprezy na terenie Gminy Kłodzko
POLECAMY
REALIZOWANE PROJEKTY
WYNAJEM ŚWIETLIC
COVID-19

Procedury i zarządzenia związane z COVID- 19 znajdą Państwo w linku poniżej.

https://www.kultura.gmina.klodzko.pl/zarzadzenia-dyrektora-w-zwiazku-z-covid-19.html

TURYSTYKA WIEJSKA

KONKURS KOTYLION 3 - MAJOWY

AKTUALNOŚCI ⁄ KONKURS KOTYLION 3 - MAJOWY

 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na "Kotylion 3-Majowy"

 

Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców gminy Kłodzko i włączanie ich w obchody Obchody Święta Konstytucji 3 Maja poprzez ręczne wykonanie kotylionów narodowych przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z gminy Kłodzko.

 

Technika wykonania prac jest dowolna: papier, włóczka, filc, wstążka, itp.

 

Kotylion powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi Prezydenta RP, czyli: „Kokarda narodowa* to rozeta z kolorem białym w środku, a czerwonym na zewnątrz. Kolejność ta może zostać odwrócona tylko jeśli jest ona podkładką pod Orła”.

 

Zdjęcia wykonanych kotylionów wraz ze zdjęciem autora należy przesłać mailowo do dnia 28 kwietnia br. na adres oksirgk@wp.pl bądź kultura@gmina.klodzko.pl

 

W treści maila proszę podać imię, nazwisko, kategorię konkursową, dane do kontaktu (nr telefonu, e-mail, itp.) a także w razie występowania - adres placówki, telefon oraz dane opiekuna.

 

Kotyliony będą oceniane indywidualnie czterech kategoriach wiekowych

a) dzieci przedszkolne,
b) dzieci z klas I- III szkół podstawowych,
c) dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych,
d) młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli.

 

 

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę indywidualną.

 

 

Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

 

Orgnizator przewiduje nagrody za 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii.

Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. ewidencji uczestników wydarzeń (imprez kulturalnych, szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów, wystaw, zajęć edukacyjno-artystycznych itp.)

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż;

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko, z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, ul. Kłodzka 20, tel. 74/ 86 89 242, , e-mail: oksirgk@wp.pl

2. Pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Nas Pana/i danych osobowych proszę kierować na adres Inspektora Ochrony Danych - iod@koptyra.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez OKSiR GK z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich (takich jak: spotkania autorskie, imprezy kulturalne, szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy, wystawy, zajęcia edukacyjno-artystyczne itp.)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bądź zaangażowane w realizację projektu.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy i wymagany czas archiwizacji dokumentów, a także do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu swojej szczególnej sytuacji. Ma Pan/i również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy, bądź brakiem możliwości jej zrealizowania.