WAKACJE 2020
Najbliższe imprezy na terenie Gminy Kłodzko
POLECAMY
REALIZOWANE PROJEKTY
WYNAJEM ŚWIETLIC
COVID-19

Procedury i zarządzenia związane z COVID- 19 znajdą Państwo w linku poniżej.

https://www.kultura.gmina.klodzko.pl/zarzadzenia-dyrektora-w-zwiazku-z-covid-19.html

TURYSTYKA WIEJSKA

"W poszukiwaniu skrzyżowania kultur"

AKTUALNOŚCI ⁄ "W poszukiwaniu skrzyżowania kultur"

Projekt skierowany jest do 40 osobowej grupy młodzieży w wieku 13- 18 lat z terenu Gminy Kłodzko (południowo-zachodnia Polska, woj. dolnośląskie) oraz terenu Białorusi (miejscowość Iwie, obwód grodzeński) wykazujących talent wokalny oraz teatralny, cechujących się aktywnością, odpowiedzialnością, zaangażowaniem w rozwijanie i doskonalenie swoich zdolności. Projekt finansowany z budżetu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura Dostępna".

 

Termin realizacji projektu: 09.07.2018 – 19.07.2018

Zakwaterowanie: Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdrój

 

Działania projektu ukierunkowane są na poszerzenie wiedzy z zakresu kultury i historii obu krajów. Celem projektu jest ułatwienie młodzieży z terenów wiejskich często zagrożonej wykluczeniem społecznym, dostępu do kultury masowej oraz integracji grupy poprzez uczestniczenie w wyjazdach do miejsc atrakcyjnych takich jak: Kopalnia Złota w Złotym Stoku, Twierdza Kłodzka, Zamek Książ w Wałbrzychu, Sztolnie Walim Obiekt Riese w Walimiu, Hydropolis - Centrum nauki i wiedzy o wodzie we Wrocław.

 

Oprócz wyjazdów tematycznych młodzież będzie uczestniczyć w warsztatach:

- multikulturowych - udział w warsztatach wokalnych, teatralnych, plastycznych związanych z tworzeniem kostiumów i dekoracji do wspólnej inscenizacji. Warsztaty mają na celu pobudzić wyobraźnie muzyczną i teatralną uczestników projektu, zwrócić ich uwagę na piękno folkloru oraz ukazać istotne znaczenie tradycyjnych pieśni ludowych dla dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Materiał wykorzystany podczas zajęć to ludowe pieśni polskie i białoruskie, wspólnie pisane scenariuszy krótkich scen dramatycznych opierające się o ludowe tematy polskie i białoruskie. Dzięki sięganiu do muzyki przodków młodzież dowie się skąd pochodzi i jak ważną funkcję pełni muzyka w tradycji oraz kulturze. Warsztaty zakończą się organizacją spektaklu na Sali widowiskowej OKSIR GK.

- integracyjnych – mających na celu integrację oraz wzajemne poznanie się;każda z 8 osobowych, mieszanych grup będzie musiała przygotować własną prezentację na temat jednego z odwiedzanych miejsc historii/kultury regionu. Warsztaty zakończą się wspólną prezentacją zwiedzanych miejsc.

 

 

  
Strony: