Najbliższe imprezy na terenie Gminy Kłodzko

09.11.2019 r. Gminny Dzień Seniora

11.11.2019 r. XIV Festiwal Pieśni Patriotycznych w Szalejowie Górnym

14.11.2019 r. XII Festiwal Legend Ziemi Kłodzkiej i Mikroregionu Rychnovsko

16.11.2019 r. X Festiwal Amatorskich Trunków

23.11.2019 r. Andrzejki w Sali Podhalanka

 

WYNAJEM ŚWIETLIC

Kontakt

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
z siedzibą w Ołdrzychowicach Kłodzkich

57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie; ul. Kłodzka 20

NIP 883-16-85-602      REGON 000833438

 tel. 74 86 89 242, fax 74 86 89 372

Sekretariat - wew. 21

Instruktorzy - wew. 23

Dyrekcja  - wew. 24

Księgosość - wew. 25

 

e- mail: oksirgk@wp.pl

 

czynne od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 16.00

 

 

Dane rachunku bankowego:

numer rachunku: 68 9523 0001 0000 1036 2000 0001

Bank Spółdzielczy w Kłodzku; 57-300 Kłodzko; pl. Chrobrego 4

Facebook OKSiRGK

 

Polityka prywatności